Scheur in schilderij repareren

Linnen is sterker dan katoen, en “lubbert” ook minder uit dan katoen. Dus een scheur in linnen is beter en vaak mooier te restaureren dan een scheur in katoen.

De scheur is gevuld – tijdens restauratie

Schilderij – na restauratie

Hoe repareer ik een scheur?

  1. Indien er een scheur is ontstaan in een schilderij-doek, dan begin ik met het “platten” van de scheur. Als na dit proces, de vezels weer bij elkaar komen zetten we kleine reversibele plakkers aan de voorzijde. Soms kies ik voor “facings”:  dunne papieren stroken die ik met stijfsel, tijdelijk,  op de voorzijde (“over de scheur”) lijmen. Vervolgens lijm ik aan de achterzijde dunnen stroken Japans papier waarmee we de scheur weer aanhelen.
  2. Nu wordt aan de voorzijde het restant van de zichtbare scheur (“de wond”) gevuld met een speciale doekpasta op krijt/acryl basis. Soms print ik hierin de (replica) van het oppervlaktereliëf of van de linnen-structuur.
  3.  Na droging wordt de lacune ingeschilderd met retoucheverf (pigmenten in een kunststof-oplossing) die reversibel is. Let wel: het schilderij moet éérst schoongemaakt zijn van oppervlaktevuil, om de originele kleuren rondom de scheur, te kunnen retoucheren!

Restauratie Atelier Picard is lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland

en