Schilderijen

Nederland kent al vanaf de 16e eeuw, een groot aantal zeer goede kunstschilders. De gemiddelde kwaliteit van landschappen, stillevens en portretten is hoog. In de 16e eeuw werd de olieverf nog zelf door de kunstschilders of hun leerlingen gemaakt. Men wreef dan kleurpigmenten in olie.  In de 19e eeuw kwamen daar de door de industrie vervaardigde kunstschilderverven bij, met de daarbij optredende “concurrentie” , waardoor de kwaliteit niet altijd de beste was. Ook bleek soms achteraf, dat een nieuw ontdekte,  chemisch gemaakte kleur, op termijn niet kleurvast was. Voorbeelden daarvan zijn o.a. schilderijen van Vincent van Gogh. In de 20e eeuw komen dan ook nog de Acrylverven erbij.  Dit zijn kleurpigmenten in een kunststofdispersie opgelost en wateroplosbaar.

In al deze verven is mijn restauratieatelier thuis,  wat betreft het schoonmaken en de mogelijkheden tot herstel/restauratie.

Restauratie Atelier Picard is lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland

en