Schoonmaken schilderijen

Er zijn 2 verschillende zaken die doorgaans onder “schoonmaken” vallen: oppervlaktevuil en vernisverwijdering.

1) Je hebt óp een schilderij soms een vuil-laag die is ontstaan doordat het schilderij vele jaren in een rokerige ruimte heeft gehangen (nicotineaanslag) of in een huis met kolenkachels (roetaanslag). Soms is het ook een combinatie van vuil, vliegenpoep, roet én nicotine en soms is er sprake van schimmelvorming op het schilderij of aan de achterzijde. In het geval van schimmel moet apart bekeken worden of dit te verwijderen valt of te verminderen is.

Deze vorm van vuil, noemen wij restauratoren oppervlaktevuil en de schoonmaakkosten zijn, afhankelijk van de grootte van het schilderij en de verflaag (dik geschilderd of vlak, een gevernist of ongevernist schilderij, de staat van het linnen enz, enz.)

Voor een juiste prijsopgave dient het schilderij altijd vóóraf bekeken worden op ons atelier, maar vanaf richtprijzen kunnen we u wel geven:

  • kleinformaat (circa 20 x 30) schilderijen vanaf € 249,- (incl. btw)
  • middenformaat (circa 50 x 65) schilderijen vanaf € 375,- (incl. btw)
  • grootformaat (circa 80 x 100) schilderijen vanaf € 499,- (incl. btw)

Over vernisverwijdering leest u onder de afbeeldingen meer.

Oppervlaktevuil – Haard-rook en nicotine

Oppervlaktevuil – Extreem veel kolen-roet gemengd met nicotine

2) Als het oppervlaktevuil is verwijderd kan een schilderij soms tóch erg donker blijven.

Dit wordt dan veroorzaakt doordat het vernis in de loop van tientallen jaren verbruind is. Het is dan alsof u met een zonnebril op, naar het schilderij kijkt.
Als de restaurator van mening is dat de betekenis en bedoeling van het schilderij en van de kunstenaar hierdoor niet meer tot zijn recht komt, kan besloten worden om deze donkerbruine vernis te verwijderen.

Wij restauratoren noemen dit Vernisverwijdering. Dit is wel veel meer werk dan de gewone oppervlaktevuil verwijdering.
Bij Vernisverwijdering zal nog preciezer en voorzichtiger gewerkt moeten worden, immers de vernis moet vaak met een oplosmengsel zacht gemaakt worden en dan met wattenstaafjes, centimeter voor centimeter, opgezogen/opgeveegd worden.
De oorspronkelijke originele verflaag moet daarbij wel intact blijven.

Vaak komen tijdens vernisverwijdering, ook nog oudere restauraties tevoorschijn welke in het verleden niet zo goed zijn gedaan. Deze moeten dan opnieuw gedaan/gerestaureerd worden. Eventueel kan na de verwijdering het schilderij weer opnieuw (dun) gevernist worden, glans of zijdeglans, afhankelijk van de oude situatie en uw wensen.
We gebruiken hiervoor klassieke, ouderwetse Dammar vernis. Wel nu met een 2% uv-beschermer er in.

Al met al is dit vaak een langduriger werkproces met de daarbij horende hogere kosten.

Voor een juiste prijsopgave moet ook hier het schilderij altijd van te voren goed onderzocht worden op ons atelier. Een globale richtprijs is: € 1.250,- à € 2.100,-.

Vernisverwijdering

Vernisverwijdering

En dan nog dit

Als laatste moet ik schilderijbezitters nog mededelen, dat sommige schilderijen uit zichzelf donker zijn. Dat heeft te maken met de tijd waarin zij werden geschilderd (bijv. de ” Haagse school” gebruikte veel bruinen, grijzen en donkere kleuren.)

Ook zijn er schilderijen, waarbij de (armere) kunstenaar goedkope verf heeft gebruikt, die in de loop van de vele jaren “na-gedonkerd” is. D.w.z. de oorspronkelijke heldere kleuren zijn door de (goedkoper) pigmenten, verfletst en donkerder geworden.

Dit kan de restaurator niet veranderen en hier is de enige oplossing om het schilderij op een goed verlichte wand te hangen of aan te lichten met bijv. enkele led-spotjes.

Restauratie Atelier Picard is lid van de beroepsvereniging Restauratoren Nederland

en